Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Teori Pemilikan Dalam Fikih Islam

Teori Pemilikan Dalam Fikih Islam

Nadhariyah Milkiyah (Teori Pemilikan)

Kata milkiyah itu asalnya daripada milk dan malakiyah itu asalnya dari malakah. Malakah juga salah satu maknanya, milik. Makna ini bukan dari malakah yang dikatakan malakah hukmi (daya kekuatan akal buat menetapkan hukum) dan malakah idrak (daya akal buat memahamkan sesuatu).

Milk menurut lughah ialah:

إِخْتِوَاءُ الشَّيْءِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْإِسْتَبْدَادِبِهِ.

"Memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terha- dapnya".

Milk menurut istilah ialah:

اِخْتِصَاصٌ حَاجِزٌ شَرْعاً يُسَوِّغُ صَاحِبَهُ التَصَرُّفَ إِلَّا لِمَانِعٍ.

"Suatu ikhtisas yang menghalangi yang lain, menurut syara' yang membenarkan si pemilik ikhtisas itu bertindak terhadap barang yang miliknya sekehendaknya, kecuali ada penghalang".

Maksud hajiz yang terdapat dalam definisi di atas ialah:

مَا يَحْجُزُ غَيْرَ الْمَالِكِ عَنِ الْإِنْتِفَاعِ وَالتَّصَرُّفِ دُوْنَ إِذْنِ الْمَالِكِ.

"Sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik barang (sesuatu) memanfaatkan dan bertindak tanpa izin si pemilik". 

Dan yang dimaksud dengan mani' ialah:

مَا يَمْنَعُ الْمَالِكَ نَفْسَهُ عَنِ التَّصَرُّفِ.

"Sesuatu yang mencegah si pemilik sendiri bertindak terhadap harta miliknya".

Hal ini melengkapi naqshul ahliyah dan melengkapi haqqul ghair. Maka adanya mani' ini tidaklah menghalangi milik. Karena mani' ini merupakan 'aridl (pendatang) yang datang belakangan.

Referensi Berdasarkan Tulisan Tgk. M. Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Buku Pengantar Fiqh Muamalah Bab Teori Pemilikan Dalam Fikih Islam.