Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Soal Cerdas Cermat Pramuka Terbaik

Soal Cerdas Cermat Pramuka Terbaik
Paket :Penyisihan
Kode :TRG.05

1. Terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik!
الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا
Jawaban:
Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

2. Ukuran panjang tongkat semapore bekisar antara
Jawaban:
50 - 55 cm

3. Kapan Nun Sukun/Tanwin dibaca sesuai dengan ketentuan Idgham Bighunnah?
Jawaban:
Apabila diikuti salah satu huruf ya,nun,mim,waw

4. Apa yang dimaksud dengan perdagangan transito?
Jawaban:
Semua kegiatan membeli barang dari suatu negara luar negeri dan menjualnya lagi ke negara lain diluar negeri dengan melalui negeri sendiri

5. Pada penggunaan peti jenazah warna merah pada bendera merah putih diletakkan disebelah
Jawaban:
Kanan

6. Siapakah Pendiri dinasti Aghlabiyyah?
Jawaban:
Ibrahim Bin Aghlab

7. Apa yang dimaksud dengan nikah syighar?
Jawaban:
Adalah seorang laki-laki menikahkan anak perempuan, saudara perempuan atau budak perempuannya kepada seorang laki-laki dengan syarat laki-laki tersebut menikahkan anak perempuan, saudara perempuan atau budak perempuannya kepadanya, baik ketika adanya maskawin maupun tanpa maskawin dalam kedua pernikahan tersebut

8. apa yang dimaksud dengan lantern?
Jawaban:
lampu tenda

9. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturrahmi. Bacakan haditsnya!
Jawaban:
لا يدخل الجنة قاطع

10. Armada perang kaum muslimin di bawah pimpinan Saad bin Abu Sarah berhasil menaklukan armada perang Romawi yang dipimpin oleh kaisar Constantinus III pada tahun 34 H. Dengan kemenangan ini berarti kaum muslimin telah menguasai kawasan Timur, Laut Tengah.Perang apakah yang dimaksud?
Jawaban:
Perang Zatus Shawari