Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Asmaul Husna dan Sifat Allah

Asmaul Husna dan Sifat Allah

Sebagian Asmaul Husna Menunjukkan pada Beberapa Sifat Allah Sekaligus

Ibnul Qayyim berkata: "Di antara asmaul husna ada nama-nama yang kandungannya menunjukkan beberapa sifat Allah sekaligus.

Penunjukan nama tersebut terhadap beberapa sifat yang dimaksud sama seperti yang ditunjukkan oleh nama- nama yang lain bagi masing-masing sifat. Contohnya al-'Azhim (Yang Mahaagung), al-Majiid (Yang Mahamulia, Yang Maha Terpuji), dan ash-Shamad (tempat bergantung).

Ibnu Abi Hatim-dalam Tafsir-nya-meriwayatkan perkataan Ibnu 'Abbas tentang hal ini. Dia berkata: 'Ash- Shamad adalah pemimpin yang sempurna dalam kepemimpinan-Nya, Yang Mahamulia yang sempurna kemuliaan-Nya, Yang Mahaagung yang sempurna keagungan-Nya, al-Haliim (Yang Maha Penyantun) yang sempurna pada santunan-Nya, Yang Maha Mengetahui yang sempurna pada pengetahuan-Nya, Yang Mahabijaksana yang sempurna dalam kebijaksanaan-Nya, Dia Yang sempurna dalam segala kemuliaan dan kepemimpinan-Nya, dan Dialah Allah. 

Ini adalah sifat yang hanya pantas berikan kepada-Nya, tiada yang setara bagi-Nya. Tiada sesuatu yang serupa dengan-Nya. Mahasuci Allah Yang Mahaesa dan Mahaperkasa.

Demikian nukilan dari Ibnu Ibnu Abi Hatim. Sayangnya, tidak semua orang yang membicarakan tentang tafsir asmaul husna mengetahui masalah ini. 

Ia menerangkan nama Allah tanpa maknanya (pengertiannya) dan mengurangi kandungannya tanpa ia sadari. Siapa yang tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang hal ini niscaya ia telah mengurangi hak-hak dan kandungan makna al-Ismul A'zham (nama Yang Mahaagung). Perhatikan ini baik-baik."

Referensi dari Buku Syarah Asmaul Husna karangan Sa'id bi Ali bin Wahf Al-Qahthani