Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Soal PAS Qurdis kelas 3 Terbaru

Soa[ PAS Qurdis kelas 3 Terbaru

PENILAIAN AKHIR SEMESTER GENAP 

Pelajaran         : Qur’an Hadist 
Hari / Tanggal :
K e l a s            : III ( Tiga ) 
Waktu              : 60 menit

Silakan pilih jawaban A, B, C atau D dari soal-soal dibawah ini yang dianggap paling tepat !

1. Al-Fatihah artinya adalah . . . .
    A. Penutupan 
    B. Pembuka
    C. Pertengahan 
    D. Pertolongan

2. نَسْتَعِينُ Arti potongan ayat di samping adalah . . . .
    A. Kami memohon Ampun 
    B. Kami mohon pertolongan
    C. Maha penolong
    D. Maha pemurah

3. Maliki . . .  . lafal yang tepat untuk melengkapi ayat tersebut adalah . . . .
    A. Na’budu 
    B. Rabbi 
    C. A’alamiin 
    D. Yaumid din

4. Lafal  نَعْبُدُ   artinya adalah . . . .
    A. Kami memohon pertolongan
    B. Kami mohon bantuan
    C. Kami mohon di kabulkan
    D. Kami menyembah

5. Jalan yang lurus” ayat yang tepat untuk terjemah lafal disamping adalah . . . .
    A. Sirratal 
    B. Mustaqim 
    C. Sirratal mustaqim
    D. Ihdina

6. “ Tuhan semestan alam” lafal yang tepat untuk terjemah tersebut adalah...
    A. Rabbi 
    B. Al’alamin 
    C. Yaumid din 
    D. Rabbil alamin

7. Al-Ikhlas artinya . . . .
    A. Keangungan Allah 
    B. Kemurnian dan Keesaan Allah 
    C. Keindahan allah
    D. Kesetiaan Allah

8. “Al Ahadu” arti lafal tersebut adalah . . . .
    A. Maha Esa 
    B. Maha Pengasih 
    C. Tempat memohon
    D. Tidak beranak

9. أَحَدٌ , kata yang bergaris dibawah artinya . . . .
    A. Dialah 
    B. Katakanlah 
    C. Allah
    D. Esa

10. اللَّهُ الصَّمَدُ artinya . . . .
    A. Katakanlah ;”Dia-lah Allah
    B. Allah adalah tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu
    C. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan
    D. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan dia

11. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ maknanya . . . .
    A. Katakanllah (Muhammad)”Dialah Tuhan yang Maha Esa”.
    B. (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan
    C. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia
    D. Allah tempat meminta segala sesuatu

12. Surah Al-Fatihah terdiri dari . . . . ayat.
    A. 5 ( Lima ) 
    B. 7 ( Tujuh ) 
    C. 8 ( Delapan ) 
    D. 9 ( Sembilan )

13. Allah SWT.memiliki sifat Ar-Rahim yang diberikan kepada . . . .
    A. Semua orang 
    B. Orang mukmin 
    C. Semua makhluk
    D. Semua binatang

14. Dalam Q.S Al-Fatihah ayat ke 5,tempat kita memohon pertolongan hanyalah kepada . . . .
    A. Malaikat 
    B. Allah 
    C. Rasul 
    D. Ulama

15. “Dengan nama Allah yang maha pengasih ,Maha Penyayang”adalah arti Q.S Al-Fatihah ayat ke . . . .
    A. 1 ( Satu ) 
    B. 3 ( Tiga ) 
    C. 4 ( Empat ) 
    D. 5 ( Lima )

16. Shalat orang yang tidak membaca Surah Al-Fatihah hukumnya. . . .
    A. Boleh 
    B. Tidak sah 
    C. Sah 
    D. Haram

17. Surah Al- Ikhlas terdiri atas . . . . ayat
    A. 5 
    B. 4 
    C. 3 
    D. 2

18. Dalam Surah Al-Ikhlas menjelaskan bahwa Allah itu . . . . .
    A. Empat 
    B. Tiga 
    C. Dua 
    D. Satu ( Esa )

19. Didalam Al-Qur’an Surah Al-Ikhlas menempati urutan surah yang ke . . . .
    A. Ke-114 
    B. Ke-113 
    C. Ke-112 
    D. Ke-111

20. Dalam Surah Al-Ikhlas menjelaskan tentang . . . .
    A. Kekayaan Allah 
    B. Keagungan Allah 
    C. KeEsaan Allah
    D. Keridhoaan Allah

21. Surah Al- Ikhlas diturunkan sesudah surah . . . .
    A. Al- Falaq 
    B. Al-Fatihah 
    C. An-Nas 
    D. Al-Alaq

22. Dalam Surah Al-Ikhlas,yang di maksud tidak ada satupun yang setara dengan-Nya adalah. . . .
    A. Malaikat 
    B. Nabi 
    C. Ulama 
    D. Allah

23. Sifat Allah dalam Surah Al-Ikhlas adalah . . . .
    A. Satu 
    B. Dua 
    C. Tiga 
    D. Empat

24. Allah SWT.tidak sama dengan makhluk-Nya,tidak memiliki anak dan tidak pula di peranakkan,hal ini dijelaskan dalam surah Al-Ikhlas ayat ke. . . .
    A. 1 
    B. 2 
    C. 3 
    D. 4

25. Di antara pokok-pokok surah Al-Ikhlas menegaskan bahwa Allah swt. itu . . . .
    A. Tidak beranak 
    B. Beranak 
    C. Beribu
    D. Berbapak

26. Memohon kepada selain Allah swt.disebut dengan perbuatan . . . .
    A. Terpuji 
    B. Syirik 
    C. Tercela 
    D. Disukai

27. Allah swt.adalah satu-satunya tempat bergantung segala keinginan kita, hal ini sesuai Surah Al-Ikhlas ayat yang ke . . . ,
    A. Empat 
    B. Tiga 
    C. Dua 
    D. Satu

28. الْمُسْلِمُ Artinya...
    A. Bersaudara 
    B. Bermusuhan 
    C. Orang Islam
    D. Orang Kafir

29. أِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا
    kata yang bergaris di bawah memiliki arti. . .
    A. Seperti satu atap 
    B. Seperti satu rumah 
    C. Seperti satu bangunan
    D. Seperti satu perjuangan

30. لاَ يَظْلِمُهُ Artinya . . . .
    A. Jangan menghinanya 
    B. Jangan bertengkar 
    C. Jangan menganiayanya
    D. Jangan membiarkannya

31. Lafal “يَشُدّ “ pada hadist tentang persaudaraan memiliki arti . . . .
    A. Saling bertengkar 
    B. Saling bermusuhan 
    C. Saling menguatkan
    D. Saling menipu

32. الْمُسْلِمُ أَخُوْ. . . Lanjutan lafal hadist disamping adalah...
    A. اَلْمُسْلِمِ 
    B. اَلْمُسْلِمِيْنَ 
    C. اَلْمُسْلِمَاتُ
    D. اَلْمُسْلِمُوْنَ

33. Berdasarkan hadits dari Rasulullah bahwa seorang muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah saling . . . .
    A. Memperkuat 
    B. Memperkokoh 
    C. Menyayangi
    D. Bersaudara

34. Apabila terjadi petengkaran diantara sesama muslim yang tidak dapat dihindari, mereka tidak boleh mendiamkan diantara mereka melebihi dari . . . .hari
    A. Satu 
    B. Dua 
    C. Tiga 
    D. Empat

35. Wati dan Suci adalah Warga Negara Indonesia, mereka berdua berteman sejak kecil, meskipun mereka beda agama tetapi saling menghargai satu sama lain ,pertemanan mereka disebut Ukhuwah . . . .
    A. Islamiyyah 
    B. Wathaniyyah 
    C. Basyariyyah 
    D. Baladiyah

Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas !

KD 3.1
    1. Tuliskan ayat ke-2 dari Surah Al-Fatihah.!
    2. Tuliskan arti Surah Al –Ikhlas ayat ke -3.!

KD 3.2
    3. Apakah nama lain dari Surah Al-Fatihah.!

KD 3.3
    4. Tuliskan terjemahan Hadits tentang persaudaraan muslim berikut ini....!
    الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ

KD 3.4
    5. Apakah yang dimaksud dengan Ukhuwah islamiyah?.jelaskan .!


Untuk Kisi-kisi penyebaran soal Al-Qur'an Hadits kelas 3 Semester genap selengkapnya silakan download [di sini]

Untuk soal dan kunci jawaban Al-Qur'an Hadits kelas 3 Semester genap selengkapnya silakan download [di sini]