Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Soal Cerdas Cermat SMA Lontaran Penyisihan

Soal Cerdas Cermat SMA Lontaran Penyisihan
Tingkat : SMA/MAN                      Kode : RP.01
Paket : Lontaran Penyisihan

1. Berapa bagian suami apabila yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak ?
Jawaban:
0.25

2. who is the mother of Umar bin khattab?
Jawaban:
Hantamah binti hasyim

3. Media apa yang di gunakan para penyabar islam di Indonesia?
Jawaban:
Perdagangan, perkawinan, pendidikan dan tassawuf serta kesenian.

4. Sebutkan pembagian diyat?
Jawaban:
Diyat mukhaffafah dan mughallazhah

5. اذكر الأئمة الأربعة في العالم الإسلامي في مجال الفقه!
Jawaban:
الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل

6. Lagu apakah yang dibawakan berikut ini!
Jawaban:
benar/salah

7. Di manakah tempat keluar (makhraj) hamzah ?
Jawaban:
Huruf hamzah Dalam Ilmu makharijul Huruf itu keluar dari pangkal tenggorakan (aqsha al halq).

8. Seorang meninggal dunia ahli warisnya adalah suami, seorang anak perempuan dan seorang anak laki. Harta warisan Rp.32.000.000,-. Berapakah bagian seorang anak perempuan ?
Jawaban:
Rp. 8.000.000,-

9. Dalam surat apakah terdapat ayat yang berikut ini!
Jawaban:
Al-Ghasyiah

10. Siapakah yang menulis karya berikut : Al-Qanun Fiththib
Jawaban:
Ibnu Sina