Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kumpulan Soal fahmil Qur'an Terbaru

Kumpulan Soal fahmil Qur'an Terbaru
1. Ahli waris, ibu, dan seorang anak laki-laki. Harta yang ditinggalkan Rp. 48.000.000. Berapa rupiahkah bagian anak laki-laki?
Jawab 
Rp. 34.000.000

2. Coba peragakan lagu shab dengan membacakan surat al-lahab?
Jawab 
salah/benar

3. Beliau meninggal dunia pada tahun 1286 M. Salah seorang pentafsir alquran dan banyak mengarang buku-buku yang berkenaan dengan ilmu agama. Di antara buku yang terkenal adalah ‘anwar at-tanzil’. Beliau mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi ahli sunnah. Siapakah ahli tafsir dimaksud?
Jawab 
Al-Baidhawi

4. Dalam surat al-qashas: 70-80 Allah menceritakan tentang qarun dan kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia; “moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun; sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar”. Tetapi orang berilmu mengatakan pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Bacakan ayat yang dimaksud!

5. Siapakah ilmuwan muslim penulis karya dibidang filsafat berikut ini; TAHAFUT AL-FALSAFAH
Jawab 
Al-Ghazali

6. Please read the verse (ayat) of holy qur’an which means: and at the mountains, how they are fixed from (al-a’la: 19)

7. Siapakah juara I Qari dewasa putra pada MTQ Nasional ke II dan dari mana asalnya?
Jawab 
Abdul Hakim Muslim dari jawa tengah

8. Apa yang harus dilakukan wanita hamil atau menyesui bila meninggalkan puasa ramadhan khaawatir terhadap anaknya?
Jawab 
Qadha dan membayar fidyah (1 hari 1 mud, ¾ liter)

9. Peragakan lagu HIJAZ dengan membacakan surat al-ikhlash!

10. Pada garis besarnya makhrajil huruf dibagi lima bagia, sebutkan!
Jawab 
jauf, halq, syafatain, dan khaisyun

11. Untuk membuktikan bahwa al-Qur’an bukan buatan Nabi, dinyatakan bahwa Nabi belum pernah membaca dan menulis apa pun sebelumnya. Sebutkan ayat al-Qur’an yang menyatakan hal tersebut!
Jawab 
al-Ankabut : 48

12. Apa yang dimaksud dengan mushaf ‘usmaniy?
Jawab 
Mushaf al-Qur’an hasil pengkodifikasian/pembukuan yang dilakukan pada masa Khalifah Usman bin affah