Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Soal Ujian PAS Qurdis Kelas 4 Terbaru

Soal Ujian PAS Qurdis Kelas 4 Terbaru

Pilihlah jawaban yang paling tepat A, B, C atau D dari soal-soal dibawah ini !

1. An- Nashr artinya...
    A. Kemenangan 
    B. Pertolongan 
    C. Kedatangan 
    D. Keampunan

2. Kata يَدْخُلُوْنَ artinya adalah...
    A. Kamu datang 
    B. Kamu melihat 
    C. Mereka masuk 
    D. Mereka bertasbih

3. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً  Lafal yang bergaris bawah artinya...
    A. Berbondong-bondong 
    B. Mohon ampun kepada-Nya
    C. Bertasbihlah memuji Tuhanmu 
    D. Maha penerima taubat

4. Lafal yang mempunyai arti Maha penerima taubat adalah...
    A. فَسَبِّحْ
    B. بِحَمْدِ رَبِّكَ 
    C. وَاسْتَغْفِرْهُ  
    D. كَانَ تَوَّاباً 

5. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً Terjemahan ayat di samping adalah...
    A. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan
    B. Apabila telah masuk agama Allah berbondong-bondong
    C. Engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah
    D. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunan kepada-Nya

Baca juga: Soal Ujian QURDIS Kelas 5

6. Surah An-Nashr diturunkan sesudah surah...
    A. At-Taubah 
    B. Al-‘Ashr 
    C. Al-‘Adiyat 
    D. Al-kautsar

7. Surah An-Nashr mengandung perintah...
    A. Memuji syukur dengan bertasbih atas kemenangan 
    B. Melaksanakan shalat dan berkurban karena Allah
    C. Bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah 
    D. Melaksanakan amal ibadah disertai dengan niat

8. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً  Isi kandungan di samping adalah...
    A. Pertolongan dan kemenangan datangnya dari Allah Swt
    B. Orang-orang Quraisy berbondong-bondong masuk agama Islam
    C. Perintah bertobat dan memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang telah diperbuat
    D. Perintah selalu berdo’a dan meminta pertolongan kepada Allah Swt

9. Surah Al-Kautsar tergolong surah makkiyah, diturunkan sesudah surah...
    A. An-Nashr 
    B. Al-‘Adiyat 
    C. Al-Zalzalah 
    D. Al-‘Alaq

10. Perintah untuk bersyukur dengan melaksanakan shalat dan berkurban terdapat dalam surah...
    A. Al-‘Ashr ayat 2 
    B. An-Nashr ayat 2 
    C. Al-Kautsar ayat 2 
    D. At-Takatsur ayat 2

11. Asbabun nuzul dari surah Al-Kautsar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, berkenaan dengan...
    A. Ejekan kaum kafir Quraisy sepeninggalan putra Nabi 
    B. Perintah tolong menolong dalam kebaikan dan takwa
    C. Pasukan Quraisy menyerang kaum Muslimin 
    D. Perintah niat dalam melakukan suatu pekerjaan

12. Berikut ini yang termasuk isi kandungan surah Al-Kautsar adalah...
    A. Perintah selalu berdo’a dan meminta pertolongan kepada Allah 
    B. Perintah melaksanakan shalat dan berkurban karena Allah Swt
    C. Perintah bertobat dan memohon ampun kepada Allah atas segala dosa
    D. Perintah menjauhi semua larangan Allah

Baca juga: Soal Ujian QURDIS Kelas 3

13. Orang yang membenci Nabi Muhammad Saw dan ajarannya adalah orang yang terputus dari rahmat Allah, maka ganjaran bagi mereka adalah...
    A. Mendapat rezeki di dunia dan akhirat 
    B. Tidak mendapat kebaikan di dunia dan akhirat
    C. Mendapat pahala di dunia dan akhirat 
    D. Tidak mendapat kesusahan di dunia dan akhirat

14. Berikut ini yang termasuk perbuatan yang mencerminkan isi kandungan surah Al-Kautsar adalah...
    A. Membaca istighfar dan tasbih ketika berbuat dosa
    B. Bergaul sesama manusia dengan akhlak yang baik
    C. Rajin shalat lima waktu karena Allah Swt
    D. Berbakti kepada orangtua dan guru

15. Surah Al-‘Adiyat terdiri....ayat
    A. 11 
    B. 12 
    C. 13 
    D. 14

16. Surah Al-‘Adiyat menempati urutan ke ... dalam Al-Qur’an
    A. 98 
    B. 99 
    C. 100 
    D. 110

17. Surah Al-‘Adiyat diturunkan sesudah surah...
    A. Al-Lahab 
    B. Al-‘Ashr 
    C. Al-Falaq 
    D. Al-Qadr

18. Nama Al-‘Adiyat diambil dari ayat pertama dari kata “Al-‘Adiyat” yang artinya...
    A. Kuda kencang 
    B. Kuda lari 
    C. Kuda perang 
    D. Kuda lompat

19. Bacaan yang dibaca jelas atau terang tanpa mendengung disebut hukum bacaan...
    A. Idgham 
    B. Iqlab 
    C. Izhar 
    D. Ikhfa’

Baca juga: Tokoh Berpengaruh Dalam Gerakan PUSA

20. Di bawah ini yang termasuk huruf-huruf Izhar halqi adalah...
    A. م ن و ي 
    B. ه ح خ ع غء 
    C. ا و ي 
    D. ت ث د ذ ر ز

21. Bacaan yang dibaca samar-samar disebut hukum bacaan...
    A. Izhar 
    B. Ikhfa’ 
    C. Iqlab 
    D. Idgham

22. Jumlah huruf-huruf Ikhfa’ ada... huruf
    A. 13 
    B. 14 
    C. 15 
    D. 16

23. الأَعْمَاَلُ artinya...
    A. Suatu niat 
    B. Suatu amal 
    C. Setiap orang 
    D. Setiap ibadah

24. الْأَعْمالُ بِاالنِّيَّاتِاِنَّمَا Terjemahan potongan hadits di samping adalah...
    A. Sesungguhnya sah atau tidaknya suatu amal bergantung pada niatnya
    B. Sesungguhnya sah atau tidaknya suatu amal bergantung pada amalnya
    C. Sesungguhnya sah atau tidaknya suatu amal bergantung pada ibadahnya
    D. Sesungguhnya sah atau tidaknya suatu amal bergantung pada perbuatannya

25. “Dan yang dianggap amal setiap orang adalah apa yang ia.... Lanjutan dari terjemahan hadits di samping adalah...
    A. Diamalkan 
    B. Diniatkan 
    C. Diucapkan 
    D. Dilakukan

Baca juga: Soal Penjaskes Kelas 5

27. Lafal yang mempunyai arti orang adalah ...
    A. امْرِئٍ 
    B. لِكُلِّ 
    C. مَانَوَى 
    D. الأَعْمَاَلُ

28. Lafal لِكُلِّ artinya...
    A. Berkata 
    B. Apa-apa 
    C. Setiap 
    D. Orang

29. Hadits tentang niat diriwayatkan oleh...
    A. Tirmizi 
    B. Abu Dzar 
    C. Nasai 
    D. Bukhari Muslim

30. Menyengaja melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan disebut...
    A. Takwa 
    B. Niat 
    C. Sedekah 
    D. Ibadah

Baca juga: Sejarah Perkembangan Tasawuf

31. Seseorang yang melakukan amal ibadah dengan baik menurut pandangan manusia, tetapi niatnya salah atau tidak ikhlas, maka amalnya itu akan menjadi...
    A. Diterima 
    B. Sia-sia 
    C. Mubazir 
    D. Putus asa

32. Hal yang membedakan antara kebiasaan dan ibadah adalah...
    A. Sifatnya 
    B. Perbuatannya 
    C. Niatnya 
    D. Ibadahnya

33. Niat sangat menentukan sah atau tidak sahnya suatu ibadah, oleh karena itu niat letaknya...
    A. Di mulut 
    B. Di hati 
    C. Di ucapan 
    D. Di gerakan

34. Perbuatan (amal ibadah) yang dilakukan dengan ingin dilihat dan didengar oleh orang lain disebut...
    A. Sombong 
    B. Takabur 
    C. Iri hati 
    D. Riya

35. حَيْثُمَا artinya...
    A. Dimana saja 
    B. Kamu berada 
    C. Bertakwalah 
    D. Ikutilah

36. وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا Lafal yang bergaris bawah artinya...
    A. Ikutilah 
    B. Perbuatan buruk 
    C. Perbuatan baik 
    D. Menghapusnya

37. “Kamu berada” adalah terjemahan dari kata...
    A. كُنْتَ 
    B. حَيْثُمِا 
    C. حَسَنٍ 
    D. بِخُلُقٍ

38. وَخَالِقٍ النَّاسَ Arti dari potongan hadits di samping adalah...
    A. Bertakwalah kepada Allah 
    B. Bergaullah kepada manusia
    C. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik 
    D. Dengan akhlak yang baik

39. Lafal yang mempunyai arti perbuatan baik adalah...
    A. وَاَتْبِعِ 
    B. السَّيِّئَةَ 
    C. الحَسَنَةَ 
    D. تَمْحُهَا

40. Perawi hadits tentang takwa adalah...
    A. Abu Dzar 
    B. At-Tirmizi 
    C. Bukhari 
    D. Muslim

41. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya disebut...
    A. Akhlak 
    B. Taat 
    C. Takwa 
    D. Patuh

42. Berikut ini yang termasuk perbuatan yang mencerminkan ketakwaan kepada Allah adalah...
    A. Belajar dengan rajin, menyontek, dan menyayangi teman
    B. Belajar dengan tekun, melawan guru, dan berbuat baik kepada teman
    C. Berbakti kepada guru, menyantuni anak yatim, dan menghardik anak yatim
    D. Berbakti kepada orangtua, belajar dengan tekun, dan berbuat baik kepada teman

43. Seseorang yang telah terlanjur berbuat dosa, lalu ia ingin bertaubat dan memohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan...
    A. Innalillah 
    B. Subhanallah 
    C. Astaghfirullah 
    D. Masya Allah

44. Salah satu hikmah bagi orang yang bertakwa kepada Allah adalah...
    A. Menjadi orang terhebat disisi Allah 
    B. Mendapat kebahagiaan di dunia dan kesusahan di akhirat
    C. Menjadi orang yang dimuliakan Allah 
    D. Mendapat rezeki dari jalan yang tidak halal