Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Macam-Macam Tarekat dan Tokohnya

Macam-Macam Tarekat dan Tokohnya

Secara umum, Tarekat itu sangat banyak macamnya yang diamalkan diseluruh dunia. Dalam Ini penulis hanya menyebutkan beberapa tarekat yang masyhur di dunia Islam. Tarekat tersebut juga yang memiliki pengikutnya yang banyak. tarekatnya adalah sebagai berikut: 

Baca juga: Konsep Maqamat dan ahwal dalam tasawuf
  1. Tarekat Khalawatiyah itu banyak diikuti dan diamalkan oleh suku bugis dan makasar di Sulawesi selatan. dan juga banyak ditempat yang lain seperti di riau, Malaysia, kalimatan timur, ambon, dan irian barat dan lainnya. 
  2. Tarekat Naqsyabandiyah didirikan ialah Muhammad bin Baha’uddin Al-Huwaisi Al Bukhari (717-791 H). Pendiri nya juga dikenal dengan nama Naqsyabandi yang berarti lukisan. oeh karena itu tarekat ini dikenal dengan nama Naqsyabandiyah.
  3. Tarekat qadariyah adalah nama tarekat yang diambil dari nama pendirinya, yaitu syeikh ‘abd al-Qadir jilani.
  4. Tarekat Rifa’yah didirikan oleh Abul Abbas Ahmad bin Ali Ar-Rifai.
  5. Tarekat Syaziliyah didirikan olehAbdul Hasan Ali Asy-Syazili, seorang ulama dan sufi besar. 
  6. Tarekat Tijaniyah ini di nisbahkan kepada Abdul Abbas bin Muhammad bin Muchtar At-Tijani (1737-1738), yang mendirikan tarekat tersebut. Beliau adalah seorang ulama Algeria yang lahir di ‘Ain Mahdi. 
  7. Tarekat Idrisiyah dinisbahkan oleh Syekh Ahmad bin Idris al-Fasi al-Hasani (1173 – 1253 H / 1760 - 1837 M). Beliau adalah orang yang mentaksiskan Tarekat ini. Ada juga yang berpandangan bahwa sebenarnya Tarekat ini berasal dari Tarekat Khidhiriyyah yang berasal dari Nabi Khidir As yang diberikan kepada Syekh Abdul Aziz bin Mas'ud ad-Dabbagh. 
Baca juga: Ajaran Sufi dan Tokohnya

Untuk Pembahasan selengkapnya silakan download di sini...!!!