Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Soal Ujian Akidah Akhlak Kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah

Soal Ujian Akidah Akhlak Kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat A, B, C dan D dari pertanyaan dibawah ini !

1. Ketika kita melihat pemandangan alam yang sangat indah, maka kita sebaiknya mengucapkan kata . . .
    A. Alhamdulillah 
    B.Subhanallah 
    C. Masya Allah 
    D. Basmallah

2. Kata Masya Allah artinya . . .
    A. Allah mencintai 
    B. Allah menguasai 
    C. Allah menciptakan 
    D. Allah menghendaki

3. Bunyi kalimat tayyibah adalah ucapan Subhanallah, kata Subhanallah artinya. . .
    A. Maha Suci Allah 
    B. Maha Agung Allah
    C. Maha Kasih Allah 
    D. Maha Besar Allah

4. Nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah adalah . . .
    A. Asma Allah 
    B. Asmaul Husna 
    C. Al – Maun 
    D. As – Maunna

5. Allah itu bersifat Al – Musawwir, yang artinya . . .
    A. Maha Membuat Bentuk 
    B. Maha Penyayang
    C. Maha Pengasih 
    D. Maha Mengetahui

6. Al – karim adalah salah satu asmaul husna, al – karim artinya . . .
    A. Yang Maha Mulia 
    B. Yang Maha Adil 
    C. Yang Maha Kuasa 
    D. Yang Maha Suci

7. Subhanallah termasuk salah satu kalimat . . .
    A. Tayyibah 
    B. Al – Qur’an 
    C. Al - hadist 
    D. Pengantar

8. Jumlah malaikat yang wajib kita ketahui adalah . . .
    A. 5 
    B. 10 
    C. 15 
    D. 20

9. Percaya kepada malaikat adalah rukun iman yang ke . . .
    A. 1 
    B. 2 
    C. 3 
    D. 4

10. Malaikat yang menanyai manusia di dalam kubur adalah . . .
    A. Mungkar dan Nangkir 
    B. Raqib dan Atid 
    C. Jibril 
    D. Mikail

11. Malaikat yang membagi rezeki, mengatur hujan, dan angin serta sinar matahari adalah . . .
    A. Mikail 
    B. Izrail 
    C. Israfil 
    D. Malik

12. Berbicara dengan sopan dan ramah, dan menyenangkan, merupakan cermin sikap. . .
    A. Rendah hati 
    B. Santun 
    C. Ikhlas 
    D. Rendah diri

13. Orang yang bekerja dengan hati yang tulus di sebut orang yang . . .
    A. Rendah hati 
    B. Santun 
    C. Ikhlas 
    D. Kreatif

14. Merendahkan diri atau tidak sombong adalah arti dari . . .
    A. Rendah hati 
    B. Santun 
    C. Ikhlas 
    D. Kreatif

15. Orang yang suka beramal untuk kepentingan agama dan masyarakat disebut . . .
    A. Santun 
    B. Dermawan 
    C. Ikhlas 
    D. Rendah hati

16. Berakhlak baik kepada kedua orang tua merupakan . . . bagi seorang anak
    A. Biasa-biasa saja 
    B.Tidak wajib 
    C. Tidak harus 
    D. Kewajiban

17. Ketika ibu atau ayah sakit, hendaknya kita . . .
    A. Bercanda 
    B. Memusuhi 
    C. Memarahi 
    D. Bersabar

18. Di bawah ini perbuatan baik yang dapat kita perlihatkan kepada ibu dan ayah adalah . . .
    A. Tidak mau membantu 
    B. Menyakiti hati 
    C. Membuat kesal 
    D. Patuh dan hormat

19. Dalam hubungan dengan sesame manusia orang yang paling berjasa di dunia ini adalah . . .
    A.Teman 
    B. Orang lain 
    C. Ibu dan ayah 
    D. Kakak dan adik

20. Orang yang tidak dapat mengerjakan suatu pekerjaan adalah orang yang . . .
    A. Kikir 
    B. Boros 
    C. Bodoh 
    D. Marah

21. Anak yang tidak mau berinfak atau bersedekah meskipun dia punya uang, hal itu cerminan dari sikap . . .
    A. Pamer 
    B. Kikir 
    C. Tamak 
    D. Sombong

22. Seseorang mempunyai sifat jelek dan dia dimusuhi serta dijauhi oleh orang maka ia memiliki. . .
    A. Akhlak tercela 
    B. Akhlak baik 
    C. Akhlah terpuji 
    D. Akhlak pemarah

23. Ketika Dodi pulang sekolah, tiba-tiba dia melihat kecelakaan lalu lintas. Kalimat yang harus di ucapkan adalah . . .
    A. Allahu Akbar 
    B. Masya Allah 
    C. Subhanallah 
    D. Alhamdulillah

24. Al – Halim artinya Allah Maha . . .
    A. Penyantun 
    B. Penyayang 
    C. Esa 
    D. Kuasa

25. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang berbeda, ada wajah cantik, hidung mancung, warna kulit yang berbeda-beda, ada yang berkulit putih, coklat, berambut pirang, hitam. Dari contoh di atas maka Allah bersifat . . .
    A. Al - Musawwir 
    B. Al - Karim 
    C. Al - Halim 
    D. Al – Mujib

26. Khasiat membaca Al – musawwir adalah . . .
    A. Melancarkan usaha 
    B. Memperoleh kemuliaan hidup
    C. Mengamankan harta 
    D. Mengamankan saudara

27. Contoh Allah bersifat Al – Karim adalah . . .
    A. Menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna 
    B. Mencatat perbuatan manusia
    C. Menyayangi semua makhluknya 
    D. Memuliakan manusia

28. Malaikat diciptakan Allah SWT dari . . .
    A. Api 
    B. Nur dan Cahaya 
    C. Segumpal darah 
    D. Tanah

29. Dibawah ini cirri-ciri malaikat adalah . . .
    A. Tidak makan, minum ( tidak mempunyai hawa nafsu ) 
    B. Minum
    C. Makan 
    D. Tidak taat

30. Malaikat Jibril bertugas . . .
    A. Menyampaikan wahyu 
    B. Menurunkan hujan
    C. Mencatat amal kebaikan 
    D. Meniup sangkakala pada hari kiamat

31. Malaikat yang bertugas menjaga pintu surga adalah . . .
    A. Malaikat Ridwan 
    B. Malaikat Malik 
    C. Malaikat Israfil 
    D. Malaikat Mungkar

32. Orang yang beriman kepada malaikat senantiasa . . .
    A. Tidak patuh pada nasehat guru 
    B. Suka berbuat jahat
    C. Tidak mau beribadah 
    D. Senang berzikir/beribadah kepada Allah SWT

33. Kita suka berderma di jalan Allah, maka harta kita adalah . . .
    A. Dikurangi 
    B. Jatuh miskin 
    C. Hidup susah 
    D. Di lipat gandakan oleh Allah

34. Ciri-ciri orang yang santun adalah . . .
    A. Bersikap sombong 
    B. Tidak peduli orang lain
    C. Suka membantu 
    D. Sabar

35. Fadil senang bersedekah kepada orang miskin dan membantu teman yang kesusahan, sikap fadil adalah contoh . . .
    A. Dermawan 
    B. Santun 
    C. Ikhlas 
    D. Boros

36. Berbuat baik kepada orang tua merupakan akhlak . . .
    A. Tercela 
    B. Terbaik 
    C. Terpuji 
    D. Terburuk 

37. Salah satu cara kita berbuat baik kepada orang tua adalah . . .
    A. Membentaknya 
    B. Mendoakan keduanya
    C. Tidak mendengarkan nasehat 
    D. Membenci mereka

38. Salah satu perilaku Nabi Ismail As yang patut kita teladani adalah . . .
    A. Suka membantah 
    B. Taat kepada Allah yang Maha Esa dan kepada kedua orang tua
    C. Tidak mendengar nasihat 
    D. Berkata kasar kepada kedua orang tua

39. Contoh akhlak tercela yaitu . . .
    A. Rajin belajar 
    B. Penyantun 
    C. Pemarah 
    D. Sabar

40. Menggunakan harta berlebihan adalah sifat . . .
    A. Dermawan 
    B. Boros 
    C. Kikir 
    D. Bodoh

41. Orang yang suka menyimpan harta dan tidak mau menyumbang merupakan ciri-ciri dari sifat . . .
    A. Boros 
    B. Bodoh 
    C. Kikir 
    D. Dermawan

42. Sifat atau perilaku baik yang dimiliki seseorang. Perilaku baiknya dapat dijadikan dirinya disukai dan dicintai orang, maka seseorang itu mempunyai . . .
    A. Akhlak terpuji 
    B. Akhlak buruk 
    C. Akhlak tercela 
    D. Akhlak berguna

43. Nabi Ibrahim mempunyai seorang putra yang bernama Ismail, maka beliau merupakan seorang anak . . .
    A. Taat dan patuh 
    B. Jahat dan sombong
    C. Ingkar dan pemarah 
    D. Berbudi pekerti keras

44. Sifat tercela harus dihindari karena . . .
    A. Menguntungkan 
    B. Bermanfaat
    C. Merugikan diri sendiri dan orang lain 
    D. Membuat orang terkenal

45. Sifat terpuji harus dipertahankan karena . . .
    A. Merugikan orang lain 
    B. Bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain 
    C. Menguntungkan orang lain 
    D. Tidak bermanfaat

46. Rendah hati, santun, ikhlas, dan dermawan termasuk akhlak . . .
    A. Tercela 
    B. Terpuji 
    C. Berguna 
    D. Buruk

47. Bodoh, pemarah, kikir dan boros termasuk akhlak . . .
    A. Tercela 
    B. Terpuji 
    C. Berguna 
    D. Buruk

48. Malaikat adalah makhluk Allah yang patuh dan taat, maka pekerjaannya setiap hari hanya . . .
    A. Bertasbih dan bertahmid 
    B. Berunduk patuh
    C. Bersalam-salaman 
    D. Bersalawat selalu

49. Ketika melihat hal-hal yang tidak baik, kita mengucapkan . . .
    A. Masya Allah 
    B. Alhamdulillah 
    C. Subhanallah 
    D. Allahuakbar

50. “ Subhanallah ” di ucapkan pula dalam wirid selesai salat fardu sebanyak . . .
    A. 33 kali 
    B. 45 kali 
    C. 50 kali 
    D. 55 kali

Untuk selengkapnya tentang soal dan jawaban materi PAI silakan download di sini...!!!

===== SELAMAT BEKERJA, SEMOGA SUKSES ====